B-VCA

De Opleiding Basis Veiligheid Checklist Aannemers (B-VCA) is een tweedaagse opleiding die is gericht op het verhogen van de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.


Doel
Na het volgen van deze opleiding is de cursist beter in staat risico's in te schatten die aan het werk verbonden zijn.


Programma

  • Wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden
  • Risico's, ongevallen en preventie
  • Gevaarlijke stoffen en elektriciteitBrand- en explosiegevaar
  • Werken in besloten ruimten
  • Machines, gereedschappen en transport
  • Tillen, struikelen, uitglijden, vallen en werken op hoogten
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 
Duur
De training B-VCA duurt twee dagen van 7 uur. Deze cursus kunnen de medewerkers volgen in de regio waar Aukes is gevestigd, bijvoorbeeld Ridderkerk of Dordrecht, maar de VCA cursus kan ook gegeven worden op een andere locatie naar keuze.


Opmerking
Stichting Examenkamer neemt aan het einde van de opleiding een examen af die voldoet aan de eindtermen van het Centraal College van Deskundigen VCA.