E-Learning Omgaan met agressie

In deze module leert de cursist om te gaan met boze en agressieve klanten. Allereerst wordt de theorie kort besproken en uitgelegd via illustraties. Aansluitend volgt een illustratieve video waarin de cursist leert om te gaan met een agressieve klant. Tot slot toetst de cursist de opgedane kennis door middel van enkele casussen.


Eindtoets
In deze E-Learning is eveneens een bibliotheek aanwezig met alle informatie en sluit de cursist de training af met een eindtoets.