Cursus BHV Basis

Cursus BHV Basis - Cursus_BedrijfsHulpVerlening_Herhaling_(BHV_Herhaling)

Voor een goede cursus BHV basis gaat u naar wehbo.nl. Wij geven een cursus BHV basis. Deze Bedrijfshulpverlening (cursus BHV basis) kunt u volgen in twee dagen. Hier leert een cursist hoe te handelen in het geval van een acute levensbedreigende situatie wat betreft eerste hulp, brand en ontruiming. Kijk voor meer informatie over een cursus BHV basis op wehbo.nl.

Nieuw
Aanbieding
Youtube
Tip
Cursus BedrijfsHulpVerlening Basis (BHV Basis) A20008

De Opleiding Bedrijfshulpverlening (ofwel BHV cursus) is een tweedaagse opleiding waar de cursist leert hoe te handelen in het geval van een acute levensbedreigende situatie tot het moment dat de professionele hulporganisaties aanwezig zijn en het van je overnemen.

Het resultaat

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om op verantwoorde wijze levensreddende handelingen te verrichten bij ongelukken, een reanimatie uit te voeren en een beginnende brand te bestrijden.

Prijs op aanvraag
Meer info
Nieuw
Aanbieding
Youtube
Tip
Cursus BedrijfsHulpVerlening Herhaling (BHV Herhaling) A20009

De Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening is een ééndaagse training waarin de in de BHV basis opleiding aangeleerde vaardigheden met betrekking tot reanimatie, kleine blusmiddelen en ontruiming worden herhaald en opnieuw worden geoefend.

Het resultaat

Na het volgen van deze BHV cursus is de cursist in staat om op verantwoorde wijze levensreddende handelingen te verrichten bij ongevallen, een reanimatie uit te voeren en een beginnende brand te bestrijden.

Prijs op aanvraag
Meer info

Google pagina's