Ontruimingsplan

Aan iedere gebruiksvergunning is de voorwaarde gekoppeld dat u een Ontruimingsplan en Brandveiligheid Instructie Personeel ter goedkeuring bij de plaatselijke brandweer moet aanbieden.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventievoorzieningen kan het toch voorkomen dat in een gebouw brand ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die ontstaat, als gevolg van de grote rook- en hitteontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk kan worden ontruimd. Een goed ontruimingsplan dat voldoet aan de wettelijke normen is daarbij onontbeerlijk.

In het ontruimingsplan zijn de procedures vastgelegd die binnen een bedrijf of een gebouw waarin een bedrijf is gevestigd, worden gevolgd in geval van een calamiteit (ongeval, bommelding, brand.

In het plan staat een overzicht van plaatsen waarbij ‘gevaar’ voor mens of milieu te verwachten is. Het ontruimingsplan is een document waarin de operationele handelingen stap voor stap zijn vastgelegd. Denk aan: wie moet wanneer hoe gewaarschuwd worden en wat wordt er wanneer op welke wijze gedaan.

 

Inhoud ontruimingsplan

  • Algemene gegevens
  • Alarmeringsprocedures intern
  • Taken van de coördinator en ploegleiders BHV
  • Taken van de bedrijfshulpverleners
  • Wijze van ontruiming
  • Implementatie, instructies en procedures

Het ontruimingsplan stemmen wij volledig af op de lokale situatie en we houden dus rekening met alle (on)mogelijkheden die in de betreffende situatie aanwezig kunnen zijn.