Opleiding preventiemedewerker

Al sinds 1 juli 2005 is iedere werkgever met meer dan 15 werknemers in dienst verplicht een preventiemedewerker te hebben. Zijn er minder dan 15 werknemers in dienst mag de werkgever zelf deze rol vervullen.
De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en moet die kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.


Doel
De cursist beschikt over de nodige informatie over de inhoud en positie van de functie preventiemedewerker en weet dit toe te passen in de organisatie.


Programma

  • Het geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie
  • Het uitvoeren van een eenvoudige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
  • Het registreren en onderzoeken van ongevallen
  • Het coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden
  • Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken
  • Aanspreekpunt voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbodienst
  • Het adviseren over de inrichting van de werkplek

 
Duur
De opleiding Preventiemedewerker duurt één dag van 7 uur.