Training Veiligheid (met rollenspelacteur)

De opleiding Training Veiligheid is een praktische opleiding met betrekking tot klantvriendelijke diefstalpreventie en het omgaan met agressie.


Doel
Door actief deel te nemen aan de Training Veiligheid verkrijgt de deelnemer meer kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen om klanten aan te spreken op het moment dat ze ongewenst gedrag vertonen. De cursist weet bovendien hoe te handelen als de situatie uit de hand dreigt te lopen.


Programma

  • Overvalpreventie
  • Klantvriendelijke diefstalpreventie
  • Omgaan met agressie
  • Omgaan met agressie met behulp van een professioneel rollenspelacteur


Duur
De training Veiligheid duurt 7 uur.


Opmerking
Tijdens deze training is het mogelijk specifiek in te gaan op organisatiegebonden aandachtspunten, bijvoorbeeld het aanhouden van winkeldieven. Deze onderwerpen kan de deelnemer vooraf aan de training met de trainer bespreken.

 

De opleiding is ook deels via e-learning beschikbaar (Veiligheid).