Veiligheidsvoorlichting

De opleiding Veiligheidsvoorlichting is speciaal bedoeld voor medewerkers binnen de detailhandel. Met als doel iedereen op scherp te zetten tot de naleving van veiligheidsregels en -procedures.


Doel
De opleiding Veiligheidsvoorlichting stelt de deelnemer in staat het onderwerp veiligheid op een professionele wijze voor het voetlicht te brengen. Het doel is alle medewerkers bewust te maken van en te informeren over preventieve maatregelen ter bevordering van de veiligheid.


Programma

  • Overvalpreventie
  • Klantvriendelijke diefstalpreventie
  • Omgaan met agressie


Duur
De voorlichting Veiligheid duurt één dagdeel van 4,5 uur.


Opmerking
De mogelijkheid bestaat om tijdens deze voorlichting specifiek in te gaan op zaken die de ondernemer belangrijk acht. Desbetreffende onderwerpen kunnen voorafgaand aan de training met de trainer worden besproken.