Vluchtroute

In de Arbowet is geregeld dat bedrijven en instellingen een ontruimingsplan moeten opstellen. Een onderdeel van het ontruimingsplan vormen de plattegronden van het gebouw met daarin aangegeven de (nood)uitgangen, blusmiddelen, enzovoort.

Naast het ontruimingsplan is het noodzakelijk dat in het gebouw, op voldoende en duidelijk zichtbare plaatsen, brandinstructies zijn aangebracht. Hierbij gaat het voornamelijk om de vluchtroute.


Vervaardigen vluchtroutetekeningen
Aan de hand van door u verstrekte (bouw)tekeningen, waarop de plattegronden van het bedrijf staan aangegeven, maakt Aukes training en advies, digitale tekeningen op schaal.

Per ruimte maken wij full colour ‘vluchtroute aanduiding’ waarop wij de bedrijfsnaam en/of het logo, het ruimtenummer en de noodzakelijke pictogrammen aanbrengen. In de plattegrond wordt de betreffende ruimte met een (blauwe) stip aangegeven. Vanuit deze ruimte markeren wij op de plattegrond de vluchtweg naar de twee dichtstbijzijnde (nood)uitgangen.

Omdat steeds meer brandweerkorpsen adviseren om in trappenhuizen en/of gangen ook een plattegrond aan te brengen zullen wij ook voor deze ruimten plattegronden leveren. Indien noodzakelijk raadplegen wij bij het bepalen van de teksten en lay-out van de vluchtroute aanduiding de plaatselijke brandweer.