Workshop AED

De workshop AED is een korte, interactieve workshop bestemd voor iedereen die de Automatische Externe Defibrillator moet kunnen bedienen, maar geen bedrijfshulpverlener is.


Doel
Na het volgen van deze workshop is de cursist in staat om bij calamiteiten op een juiste en adequate wijze te handelen en de AED te bedienen.


Programma

  • Aanleren reanimatie
  • Aanleren technieken mond-op-mondbeademing
  • Gebruik AED (vanaf benadering t/m toedienen van een shock)
  • De workshop wordt afgesloten met een competentietoets.


Duur
De workshop AED duurt beslaat één dagdeel van 4,5 uur.


Opmerking
Aan het einde van de workshop wordt een examen afgenomen, waarna de deelnemers een certificaat ontvangen. De workshop AED is ook onderdeel van de Opleiding BHV.