BHV

Aukes training en advies heeft een eigen visie op bedrijfshulpverlening (BHV) zonder daarbij de wettelijke richtlijnen uit het oog te verliezen. Onze visie is gebaseerd op de situatie waarin uw medewerkers zich dagelijks bevinden. Hierbij gebruiken wij als leidraad de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de ongevallenregistratie. Bovendien leggen wij de nadruk op hulp bij ongevallen en ontruiming om de eenvoudige reden dat de kans daarop veel groter is dan de kans op het ontstaan van brand bijvoorbeeld.


Aukes training en advies wil bedrijfshulpverleners binnen bedrijven en onderneming een kwalitatief goede opleiding bieden, waardoor bhv’ers bij calamiteiten op een efficiënte en juiste manier weten te handelen.


Aukes training en advies biedt de volgende BHV-opleidingen: