RI&E

De Risico-Inventarisatie &-Evaluatie kan uitgevoerd worden met behulp van een RI&E-instrument, dit is een checklist of vragenlijst die helpt om de risico's en oplossingen op een rijtje te krijgen.


Dit gehele traject, van het inventariseren van de risico’s, het schrijven van het plan van aanpak en het toetsen van deze RI&E kunnen wij geheel voor u verzorgen. Aan de hand van de resultaten ontvangt u het goedgekeurde evaluatierapport en een actieplan.


De werkzaamheden zullen bestaan uit het gezamenlijk met de ondernemer of preventie-medewerker invullen van de risico-checklisten gevolgd door een opname binnen het bedrijf.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

Vraag een offerte aan!